Overzicht

Het administratieportaal (enkel voor koepels)

Voor koepelorganisaties beschikt Stamhoofd over enkele extra functionaliteiten voor administratieve medewerkers.

💡
Alle gegevens van leden in deze video's zijn willekeurig gegenereerd en bestaan dus niet echt.

Inloggen

Een administratief medewerker kan inloggen met een persoonlijk account.

0:00
/

Verenigingen bekijken en beheren

Administratieve medewerkers hebben toegang tot alle verenigingen in het systeem. Ze kunnen inloggen als een vereniging en op die manier aan dezelfde functionaliteiten als het dashboard (leden in details bekijken, bewerken, instellingen wijzigen...)

0:00
/

Leden bekijken

Het is mogelijk om alle leden in één tabel te bekijken, te e-mailen en te exporteren.

0:00
/

Facturen

Stamhoofd heeft een ingebouwd facturatie systeem van de koepelorganisatie richting de aangesloten verenigingen. Via domiciliëring kunnen bedragen automatisch in rekening gebracht worden en gefactureerd worden.

0:00
/

Andere instellingen en functionaliteiten

Aangezien elke koepelorganisatie vaak andere behoeftes heeft voor het administratieportaal is er veel meer maatwerk mogelijk om het administratieportaal de juiste functionaliteiten te geven. Bv. automatische koppelingen met verzekeringen of een boekhoudpakket. Deze zaken kunnen op aanvraag dus worden toegevoegd.