Overzicht

Administratiekosten aanrekenen

We begrijpen het. Soms kan de extra kost die je voor digitalisatie betaalt moeilijk te verteren zijn. Zeker als het gaat over online betalingen.

Soms kan een vereniging beslissen om die kosten toch door te rekenen. Dat was tot nu toe niet mogelijk, tenzij je de prijzen van je artikels of inschrijvingen omhoog haalde. Om die kost nu apart te verrekenen, introduceren we nu administratiekosten. Je stelt ze zelf in onderaan waar je de betaalmethodes instelt, en ze worden per betaling aangerekend aan bestellers op jullie webshop of voor leden (apart in te stellen). Het is niet mogelijk om de administratiekost te laten afhangen van de gekozen betaalmethode, dat is wettelijk gezien niet helemaal toegestaan. In principe mag je ook de transactiekosten niet vermommen als administratiekosten, dus zorg dat je wel op één of andere manier kan verantwoorden waarom je administratiekosten vraagt. Dat kan bijvoorbeeld zijn om de kost van Stamhoofd te recupereren en/of om de tijd die jullie bezig zijn met het verwerken van de bestellingen/inschrijvingen te verrekenen.