Overzicht

E-mailadressen instellen

Stel in vanaf welke e-mailadressen automatische e-mails verzonden worden en met welke e-mailadressen je zelf kan versturen.

Stamhoofd stuurt automatisch e-mails, bv. voor een bevestiging van een inschrijving of een bestelling. Die e-mails worden verzonden vanaf e-mailadressen die je zelf kan instellen. Dat doe je best ook altijd.

Instellen kan via Instellingen > E-mailadressen.

Per e-mailadres kan je kiezen voor welke inschrijvinsgroepen/webshops deze gebruikt moet worden.

⚠️
Gebruik enkel e-mailadressen waarop je ook echt e-mails kan op ontvangen en die dus bestaan. Stamhoofd voorziet geen functionaliteit voor het ontvangen van e-mails, enkel voor het verzenden ervan.
💡
Als je al over jouw eigen domeinnaam beschikt kan je gratis e-mailadressen aanmaken op Google Workspace. Dan heb je eigenlijk een Gmail e-mailadres, maar dan met je eigen domeinnaam, super handig!

Versturen vanaf eigen domeinnaam

Als je jouw eigen e-mailadressen hebt, met jouw eigen domeinnaam, dan voeg je best jouw domeinnaam ook toe aan Stamhoofd. Op die manier kunnen we de e-mails versturen vanaf jouw echte domeinnaam, je e-mails zullen dan ook minder vaak in spam terecht komen.

Wil je graag e-mails verzenden vanaf jouw eigen domeinnaam (bv. voorzitter@<jouwdomeinnaam.nl>)? Dan is het noodzakelijk dat je eerst jouw domeinnaam koppelt:

Versturen vanaf een gratis e-mailadres zoals Gmail of Hotmail

Als je een e-mailadres toevoegt waarbij je geen eigenaar bent van het domeinnaam (dat is het deel achter de @ in je e-mailadres), dan kunnen we technisch gezien niet versturen vanaf dat e-mailadres.

Stamhoofd lost dit op door de e-mails te versturen vanaf een ander e-mailadres: bv. *jouwvereniging*@stamhoofd.email. Dat is een e-mailadres dat we automatisch aanmaken. Vooraan komt dan de naam van jouw vereniging. Daarbij stellen we de 'Reply-to' of 'Antwoorden-aan' in. Dat zorgt ervoor dat als mensen antwoorden op een e-mail die ze ontvangen, ze automatisch jouw e-mailadres invullen in het 'Aan'-veld. De ontvangers zien ook dat je de "Antwoorden aan" hebt ingesteld.

Als er toch e-mails verstuurd worden naar *jouwvereniging*@stamhoofd.email, dan zullen we die ook automatisch doorsturen naar het standaard e-mailadres dat je hebt toegevoegd in Stamhoofd. Sommige e-mailprogramma's ondersteunen namelijk geen 'Antwoorden-aan'.