Voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Tussen Codawood BV (Stamhoofd), met maatschappelijke zetel te Collegiebaan 54, 9230 Wetteren, België en met ondernemingsnummer 0747.832.683. Hierna: de “Verwerker”; En De aangesloten vereniging. Hierna: de “Verwerkingsverantwoordelijke”; De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”; Overwegende dat

Privacyvoorwaarden

Voor Stamhoofd is privacy enorm belangrijk, het zit diep ingebakken in onze software. In dit document geven we meer uitleg welke persoonsgegevens we verzamelen voor onze werking, waarom en wie ze kan bekijken. 💡Dit is het privacybeleid van Stamhoofd zelf en gaat over de persoonsgegevens die we verzamelen van elke

Algemene voorwaarden

Stamhoofd is een dienst voor verenigingen, hiermee kunnen ze hun inschrijvingen digitaliseren, webshops bouwen of tickets verkopen. In de toekomst komen daar ook andere functionaliteiten bij, zoals bv. het bijhouden van kalenders, verhuur van materiaal en lokalen... Stamhoofd is een dienst van Codawood BV, met maatschappelijke zetel te Collegiebaan 54,